Glastonbury Classmates Take Same Photo for 13 Years | NBC Connecticut

Glastonbury Classmates Take Same Photo for 13 Years